ZARZĄD STKN

Zarząd Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego

 Zarząd STKN

 

Barbara Litwiniuk - Prezes zarządu   nr. tel. 609243363

 

Janusz Woliński - Wiceprezes zarządu

 

Krzysztof Sidor - Wiceprezes zarządu

 

Alfreda Kwaczyńska - Sekretarz


Andrzej Rysz - Skarbnik

 

 Mariusz Komorowski - Członek zarządu

 

Sylwester Sowa - Członek zarządu


Danuta Kloc

Członek organu nadzoru

 

Roman Matuszewski
Członek organu nadzoru

 

Jerzy Ignaciuk
Członek organu nadzoru

 

 

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie